Trafik Tanzim İşaretleri

Trafik Tanzim İşaretleri sürücülerin mecburi ve uyulması kesinlikle zorunlu olan işaretlerdir. Böylelikle trafik kurallarına uyulmuş mal ve can kaybının önüne geçilmiş olur.